PRISLISTE

Våre priser er fra-priser.

Klipp

Klipp 1:
Pensjonist:
Klipp 1 m/ vask:
Klipp 2:
Pensjonist:
Klipp 2 m/vask:
Klipp maskin:
Klipp skjegg:
Klipp 0-7 år:
Klipp 7-12 år:
Klipp og form:
Klipp og føhn/legg:
Klipp lugg:

 

Farge

Farge kort:
Farge medium:
Farge lang:
Farge m/folieeffekter kort:
Farge m/folie effekter medium:
Farge m/ folie effekter lang:
Glossing:

 

Strip

Strip folie kort:
Strip folie medium:
Strip folie lang:
Strip hette kort:
Strip hette medium:
Strip hette lang:

 

Form/føhn

Vask:
Vask og føhn:
Oppsettning:

 

Strukturomforming

Strukturomforming:
Strukturomformings pakke for pensjonister
inkl. Struktur, klipp og føhn/legg:

 

Hårspa

Hårkur:
Hårkur m/damp:
Hårkur m/hodebunns massajse:

 

Vipper og bryn

Bryn farge:
Bryn napp:
Vippefarge:
Farg vipper og bryn m/napp:

 

Brud

Brudeoppsett m/ prøvetime:
Brudeoppsett + make-up m/prøvetime:

 

Hull i øret

 

 

Våre lærlinger har rabaterte priser.
Avbestilling av timen må skje innen 24 timer før timen
Ubenyttede timer vil bli fakturert 60%

 

535,-
495,-
595,-
580,-
520,-
660,-
300,-
240,-
450,-
510,-
750,-
930,-
145,-

 

 

850,-
995,-
1320,-
1585,-
1705,-
2280,-
450,-

 

 

1200,-
1530,-
2030,-
930,-
1050,-
1420,-

 

 

95,-
550,-
860,-

 

 

 

1280,-
1730,-

 

 

295,-
415,-
530,-

 

 

280,-
205,-
315,-
640,-

 

 

4500,-
6075,-

 

220,-

Klipp

Klipp 1: 535,-
Pensjonist: 495,-
Klipp 1 m/ vask: 595,-
Klipp 2: 580,-
Pensjonist: 520,-
Klipp 2 m/vask: 660,-
Klipp maskin: 300,-
Klipp skjegg: 240,-
Klipp 0-7 år: 450,-
Klipp 7-12 år: 510,-
Klipp og form: 750,-
Klipp og føhn/legg: 930,-
Klipp lugg: 145,-

 

Farge

Farge kort: 850,-
Farge medium: 995,-
Farge lang: 1320,-
Farge m/folieeffekter kort: 1585,-
Farge m/folie effekter medium: 1705,-
Farge m/ folie effekter lang: 2280,-
Glossing: 450,-

 

Strip

Strip folie kort: 1200,-
Strip folie medium: 1530,-
Strip folie lang: 2030,-
Strip hette kort: 930,-
Strip hette medium: 1050,-
Strip hette lang: 1420,-

 

Form/føhn

Vask: 95,-
Vask og føhn: 550,-
Oppsettning: 860,-

 

Strukturomforming

Strukturomforming: 1280,-
Strukturomformings pakke for pensjonister
inkl. Struktur, klipp og føhn/legg: 1730,-

 

Hårspa

Hårkur: 295,-
Hårkur m/damp: 415,-
Hårkur m/hodebunns massajse: 530,-

 

Vipper og bryn

Bryn farge: 280,-
Bryn napp: 205,-
Vippefarge: 315,-
Farg vipper og bryn m/napp: 640,-

 

Brud

Brudeoppsett m/ prøvetime: 4500,-
Brudeoppsett + make-up m/prøvetime: 6075,-

 

Hull i øret

220,-

 

Våre lærlinger har rabaterte priser.
Avbestilling av timen må skje innen 24 timer før timen
Ubenyttede timer vil bli fakturert 60%